W Domu Pogodnej Jesieni znajdują się 42 pokoje, w każdym z nich będzie osobny węzeł sanitarny. Pokoje będą jedno, dwu lub trzy osobowe. W ośrodku zaplanowano podwyższony standard oferowanych pensjonariuszom usług. Przewidziane są instalacje klimatyzacji i wentylacji, dwie windy, kaplica ekumeniczna czy też całodobowy dostęp do kuchni. Na najwyższej kondygnacji znajdować się będą apartamenty małżeńskie, składające się z aneksu kuchennego, salonu czy też odrębnej sypialni.

Z części rehabilitacyjnej stworzone zostaną dwie sale gimnastyczne, sala fizykoterapii, hydroterapii, masażu i pomieszczenie z sauną wraz z jaccuzi.

Dom Pogodnej Jesieni oprócz całodobowej opieki wraz z całodobowym wyżywieniem będzie zapewniał także możliwość zabiegów rehabilitacji dla pensjonariuszy. Program usprawniania jest tworzony indywidualnie dla każdej osoby i obejmuje ćwiczenia między innymi takie jak: fizykoterapię, kinezyterapię, hydroterapię, ćwiczenia wzmacniające na przyrządach, masaże czy terapię zajęciową. Dobór rodzaju działań, zabiegów, ich ilość, częstotliwość, czas trwania jest absolutnie zindywidualizowany dla każdego pensjonariusza po uwzględnieniu jego potrzeb i możliwości zdrowotnych.

Nad wszelkimi zabiegami będą czuwać osoby do tego uprawnione wraz z możliwością dostępu do opieki lekarskiej.

Wszystkie wyżej wymienione aspekty pobytu całodobowego nie są spotykanym standardem w większości placówek tego typu na rynku.

Ideą przyświecającą realizacji Domu Pogodnej Jesieni był wzrost znaczenia usług pomocy społecznej w rozwoju gospodarczym regionu.

Jednym z istotnych problemów regionu łódzkiego jest proces starzenia się społeczeństwa i konieczność zapewnienia opieki coraz szerszej grupie ludzi w wieku poprodukcyjnym – ludzi często pozbawionych wsparcia rodziny i niepełnosprawnych.

W województwie istnieje ogromne zapotrzebowanie na miejsca w placówkach dla ludzi starszych, a z uwagi na ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji jest to tendencja rosnąca. Zgodnie z aktualnymi danymi statystycznymi GUS, istniejąca struktura wieku w województwie łódzkim jest najbardziej niekorzystna w porównaniu do innych województw w kraju.

28 kwietnia bieżącego roku planowane jest uroczyste otwarcie obiektu. Otworzona zostanie pierwsza kondygnacja obiektu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 793-905-888