Fundacja „Czyń Dobro im. Jana Pawła II” od paru lat organizuje imprezę sportową pt. Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 11, 12, 13 lat.  W roku bieżącym niniejsza impreza odbyła się w dniach 17-19 czerwca.

Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny to zmagania sportowe w konkurencjach takich jak: biegi na 60 m, 300 m, 600 m – dziewczęta i 1000 m – chłopcy, skok wzwyż, w dal i rzut piłeczką palantową.
Poza dziećmi z całej Polski w Pucharze od wielu lat uczestniczą ekipy między innymi z: Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier czy Słowacji. W sumie na stadionie lekkoatletycznym OSiR w Łowiczu co roku zbiera się około 250 osób z zagranicy.

Na XIV już edycję tej sportowej imprezy przybyła do Łowicza grupa około 230 gości zagranicznych i z Polski. Byli to zawodnicy, trenerzy i opiekunowie. Ekipy gościły na ziemi łódzkiej około 2-3 dni. W trakcie pobytu gościom pokazane zostały walory turystyczno-krajoznawcze Łowicza i województwa łódzkiego. Dla wielu dzieci było to pierwsze spotkanie z Ziemią Łódzką i Łowiczem, winno więc pozostać na długo w ich pamięci. Chcemy, by ta pamięć była jak najlepsza, by młodzi po tej wizycie planowali dalsze przyjazdy do Polski – nie tylko sportowe, lecz także towarzyskie i turystyczne. Pragniemy, by przyjaźnie sportowe tej międzynarodowej grupy młodzieży zawarte na stadionie rozwijały się dalej.

Od 2009 roku Fundacja jest też współorganizatorem „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łowiczu.

W 2020 roku Fundacja będzie organizatorem XV edycji niniejszej imprezy.