Nasz Dom oferuje:

– całodobową opiekę z wyżywieniem,

– pobyt w obiekcie bez barier architektonicznych- dostosowanym dla osób niepełnosprawnych,

– pokoje 1,2,3-osobowe z osobnymi łazienkami,

– dostęp do pomieszczeń tj. jadalnia czy sala pobytu dziennego,

– usługi takie jak pranie, sprzątanie pokoi, etc.

– możliwość pobytu dziennego (9:00-17:00)

Pragniemy, aby Dom Pogodnej Starości w Łowiczu był dobrym miejscem dla każdego Seniora. Staramy się tworzyć najlepszą atmosferę każdego dnia, zaspakajać wszystkie potrzeby i oczekiwania Pensjonariuszy.

Zadbaliśmy o to, aby Seniorzy czuli się tu dobrze – zupełnie jak u siebie w domu. Dokładamy wszelkich starań, aby panowała tu miła atmosfera.

W Łowiczu stworzyliśmy miejsce po wieloma względami wyjątkowe.

Nasz cel to zadowolenie naszych Pensjonariuszy.

W Domu Pogodnej Starości obecnie znajduje się 14 pokoi mieszkalnych.

Opłaty miesięczne za pobyt w Domu Pogodnej Starości kształtują się następująco:

Pobyt w pokoju trzyosobowym- 3000zł

Pobyt  w pokoju dwuosobowym- 3600zł

Pobyt w pokoju jednoosobowym- 4200/4500zł

W dniu przyjęcia potrzebne są następujące dokumenty:

1. dokument tożsamości mieszkańca lub osoby podpisującej umowę o usługi z Domem,
2. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia seniora i potrzebie sprawowania całodobowej opieki,
3. kserokopię kart informacyjnych z pobytów w szpitalu,
4. informację dotyczącą nazwy i sposobu przyjmowania leków które otrzymuje aktualnie mieszkaniec,
5. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie orzeczenie sądu,
6. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (gdy posiada),
7. oświadczenie woli o umieszczeniu w domu pomocy – podpisane przez seniora.

Lokalizacja Domu Pogodnej Starości

Dom Pogodnej Jesieni wybudowano przy ulicy Papieskiej 6 w Łowiczu,  to na tych ziemiach dnia 14 czerwca 1999 roku miała miejsce wizyta Jana Pawła II.

Łowicz jest miastem usytuowanym w samym centrum kraju. Wartym podkreślenia jest fakt, że dojazd do Warszawy oddalonej o około 100 km, czy Łodzi oddalonej o 50 km zajmuje niespełna godzinę. Nieopodal znajdują się węzły autostradowe A1 i A2. W pobliżu ulicy Papieskiej na której znajduje się Dom znajduje się szpital miejski, kościół czy sieć sklepów.

Nabór pensjonariuszy został rozpoczęty.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 793-905-888 lub 46-834-25-05.