Raport za rok 2023

Stan środków na dzień 01.01.2022 r.

52 513,39

WPŁYWY W ROKU 2023

   

Ogółem wpływy w 2023 roku

2 823 104,60

W tym:

 

1. Przychody z umów sponsorskich

3 000,00

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

713 493,63

W tym:

 
 1. Darowizny od osób fizycznych

676 601,93

 1. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

36 891,70

   

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

1 188 144,73

4. Pozostałe przychody operacyjne

16 258,56

5. Przychody finansowe

3,82

6. Plus należności otrzymane

33 158,74

7. Plus zobowiązania do spłaty w 2023r.

869 045,12

   
   

WYDATKI W ROKU 2023

   

Ogółem wydatki w 2023 roku

2 838 580,63

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości

133 503,57

2. Amortyzacja

900,00

3. Zużycie materiałów

216 427,01

4. Usługi obce (ulotki, banery, inne)

370 446,36

5. Wynagrodzenia

587 349,91

6. Podatki i opłaty

10 262,25

7. Koszty reklamy

4 382,80

8. Pozostałe koszty operacyjne

19 249,81

9. Koszty finansowe (odsetki)

0,00

10. Plus zapłacone zobowiązania z 2023r.

1 461 169,13

11. Plus należności zapłacone

34 889,79

   

Stan środków na 31.12.2023r.

37 037,36

   

 

Raport za rok 2022

Stan środków na dzień 01.01.2021 r.

33 140,73

WPŁYWY W ROKU 2022

   

Ogółem wpływy w 2022 roku

3 222 554,33

W tym:

 

1. Przychody z umów sponsorskich

11 121,95

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

766 661,89

W tym:

 
 1. Darowizny od osób fizycznych

723 752,00

 1. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

42 909,89

   

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

951 990,00

4. Pozostałe przychody operacyjne

21 798,77

5. Przychody finansowe

0,23

6. Plus należności otrzymane

9 812,36

7. Plus zobowiązania do spłaty w 2022r.

1 461 169,13

   
   

WYDATKI W ROKU 2022

   

Ogółem wydatki w 2022 roku

3 203 181,67

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości

818 699,80

2. Amortyzacja

0,00

3. Zużycie materiałów

181 787,76

4. Usługi obce (ulotki, banery, inne)

249 788,28

5. Wynagrodzenia

434 900,21

6. Podatki i opłaty

9 387,88

7. Koszty reklamy

2 984,60

8. Pozostałe koszty operacyjne

30 998,62

9. Koszty finansowe (odsetki)

6,74

10. Plus zapłacone zobowiązania z 2022r.

1 441 469,04

11. Plus należności zapłacone

33 158,74

   

Stan środków na 31.12.2022r.

52 513,39

   

 

Raport za rok 2021

Stan środków na dzień 01.01.2020 r.

47 715,37

WPŁYWY W ROKU 2021

   

Ogółem wpływy w 2021 roku

2 870 002,37

W tym:

 

1. Przychody z umów sponsorskich

29 668,52

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

357 763,36

W tym:

 
 1. Darowizny od osób fizycznych

314 397,36

 1. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

43 366,00

   

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

1 026 937,04

4. Pozostałe przychody operacyjne

4 854,46

5. Przychody finansowe

0,01

6. Plus należności otrzymane

9 309,94

7. Plus zobowiązania do spłaty w 2021r.

1 441 469,04

   
   

WYDATKI W ROKU 2021

   

Ogółem wydatki w 2021 roku

2 884 577,01

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości

287 614,96

2. Amortyzacja

0,00

3. Zużycie materiałów

103 726,02

4. Usługi obce (ulotki, banery, inne)

270 691,45

5. Wynagrodzenia

326 635,35

6. Podatki i opłaty

5 364,00

7. Koszty reklamy

3 232,60

8. Pozostałe koszty operacyjne

18 218,77

9. Koszty finansowe (odsetki)

0,00

10. Plus zapłacone zobowiązania z 2021r.

1 859 281,50

11. Plus należności zapłacone

9 812,36

   

Stan środków na 31.12.2021r.

33 140,73

   

 

Raport za rok 2020

Stan środków na dzień 01.01.2019 r.

79 593,88

WPŁYWY W ROKU 2020

   

Ogółem wpływy w 2020 roku

4 383 435,63

W tym:

 

1. Przychody z umów sponsorskich

35 800,00

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

244 273,20

W tym:

 
 1. Darowizny od osób fizycznych

194 509,00

 1. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

49 764,20

   

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

729 258,15

4. Pozostałe przychody operacyjne

1 504 929,41

5. Przychody finansowe

0,15

6. Plus należności otrzymane

13 241,51

7. Plus zobowiązania do spłaty w 2019r.

1 855 933,21

   
   

WYDATKI W ROKU 2020

   

Ogółem wydatki w 2019 roku

4 415 314,14

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości

1 692 078,46

2. Amortyzacja

3 600,00

3. Zużycie materiałów

381 540,90

4. Usługi obce (ulotki, banery, inne)

37 097,66

5. Wynagrodzenia

282 637,96

6. Podatki i opłaty

5 945,60

7. Koszty reklamy

3 436,96

8. Pozostałe koszty operacyjne

15 510,81

9. Koszty finansowe (odsetki)

0,00

10. Plus zapłacone zobowiązania z 2019r.

1 979 701,42

11. Plus należności zapłacone

13 764,37

   

Stan środków na 31.12.2020r.

47 715,37

Raport za rok 2019

Stan środków na dzień 01.01.2019 r.

235 745,16

WPŁYWY W ROKU 2019

   

Ogółem wpływy w 2019 roku

2 696 584,39

W tym:

 

I. Przychody z umów sponsorskich

90 300,00

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

360 326,96

W tym:

 

1. Darowizny od osób fizycznych

293 454,06

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

66 872,90

   

III. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

135 956,52

IV. Pozostałe przychody operacyjne

107 156,05

V. Przychody finansowe

0,05

VI. Plus należności otrzymane

13 143,39

VII. Plus zobowiązania do spłaty w 2019r.

1 989 701,42

   
   

WYDATKI W ROKU 2019

   

Ogółem wydatki w 2019 roku

2 852 735,67

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości

1 744 408,56

2. Zużycie materiałów

96 796,69

3. Usługi obce (ulotki, banery, inne)

56 311,76

4. Wynagrodzenia

30 645,47

5. Podatki i opłaty

96 325,48

5. Koszty reklamy

321,60

6. Pozostałe koszty operacyjne

946,94

7. Koszty finansowe (odsetki)

13 083,62

8. Plus zapłacone zobowiązania z 2018r.

465,63

9. Plus należności zapłacone

800 188,41

 

13 241,51

Stan środków na 31.12.2019r.

79 593,88

   

Raport za rok 2018

Stan środków na dzień 01.01.2018 r.

7 008,88

WPŁYWY W ROKU 2018

   

Ogółem wpływy w 2018 roku

1 017 599,93

W tym:

 

I. Przychody z umów sponsorskich

100 039,02

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

76 028,82

W tym:

 

1. Darowizny od osób fizycznych

8 767,92

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

67 260,90

   

III. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

321,95

IV. Pozostałe przychody operacyjne

50 000,00

V. Przychody finansowe

0,03

VI. Plus należności otrzymane

1 676,64

VII. Plus zobowiązania do spłaty w 2018r.

789 533,47

   
   

WYDATKI W ROKU 2018

   

Ogółem wydatki w 2018 roku

788 863,65

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości

652 504,98

2. Zużycie materiałów

9 345,68

3. Usługi obce (ulotki, banery, inne)

6 315,15

4. Wynagrodzenia

40 611,61

5. Podatki i opłaty

139,40

5. Koszty reklamy

0,00

6. Pozostałe koszty operacyjne

17 129,71

7. Koszty finansowe (odsetki)

465,63

8. Plus zapłacone zobowiązania z 2017r.

47 442,65

9. Plus należności zapłacone

14 908,84

   

Stan środków na 31.12.2018r.

235 745,16

   

Raport za rok 2017

Stan środków na dzień 01.01.2017 r.

16,93

WPŁYWY W ROKU 2017

   

Ogółem wpływy w 2017 roku

223 009,38

W tym:

 

I. Przychody z umów sponsorskich

110 000,00

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

75 964,77

W tym:

 

1. Darowizny od osób fizycznych

13 583,13

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

62 381,64

   

III. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

487,80

IV. Pozostałe przychody operacyjne

36 009,34

V. Przychody finansowe

0,00

VI. Plus należności otrzymane

2 593,11

VII. Minus należności zapłacone

2 045,64

   
   

WYDATKI W ROKU 2017

   

Ogółem wydatki w 2017 roku

216 017,43

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości

24 416,69

2. Zużycie materiałów

4 960,77

3. Usługi obce (ulotki, banery, inne)

6 570,14

4. Wynagrodzenia

40 461,44

5. Podatki i opłaty

63,40

5. Koszty reklamy

0,00

6. Pozostałe koszty operacyjne

45 719,49

7. Koszty finansowe (odsetki)

0,00

8. Plus zapłacone zobowiązania z 2015r.

140 970,07

9. Minus zobowiązania do spłaty w 2017r.

47 144,57

   

Stan środków na 31.12.2017r.

7 008,88

   

Raport za rok 2016

Stan środków na dzień 01.01.2016 r.

3 584,91

WPŁYWY W ROKU 2016

   

Ogółem wpływy w 2016 roku

263 972,40

W tym:

 

I. Przychody z umów sponsorskich

168 033,00

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

73 472,20

W tym:

 

1. Darowizny od osób fizycznych

18 398,98

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

55 073,22

   

III. Przychody z działalności statutowej odpłatnej

729,78

IV. Pozostałe przychody operacyjne

19 506,00

V. Przychody finansowe

68,31

VI. Plus należności otrzymane

4 756,22

VII. Minus należności zapłacone

2 593,11

   
   

WYDATKI W ROKU 2016

   

Ogółem wydatki w 2016 roku

267 540,38

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości

253 277,16

2. Zużycie materiałów

4 808,60

3. Usługi obce (ulotki, banery, inne)

7 980,25

4. Wynagrodzenia

38 529,26

5. Koszty reklamy

0,00

6. Pozostałe koszty operacyjne

59 763,43

7. Koszty finansowe (odsetki)

0,00

8. Plus zapłacone zobowiązania z 2015r.

44 151,75

9. Minus zobowiązania do spłaty w 2017r.

140 970,07

   

Stan środków na 31.12.2016r.

16,93

   

 

Raport za rok 2015

 

Stan środków na dzień 01.01.2015 r. 1 902,63

WPŁYWY W ROKU 2015

Ogółem wpływy w 2015 roku 211 795,25

W tym:

I. Przychody z umów sponsorskich 129 600,00

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 72 923,60

W tym:

 1. Darowizny od osób fizycznych i prawnych 13 305,75

 2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego 59 617,85

III. Przychody z działalności statutowej odpłatnej 3 479,40

IV. Pozostałe przychody operacyjne 2,71

V. Przychody finansowe 30,26

VI. Plus należności otrzymane 10 515,50

VII. Minus należności zapłacone 4 756,22WYDATKI W ROKU 2015

Ogółem wydatki w 2015 roku 210 112,97

1. Wydatki na budowę Domu Spokojnej Starości 83 796,07

2. Zużycie materiałów 6 772,46

3. Usługi obce (ulotki, banery, inne) 7 076,26

4. Wynagrodzenia 20 955,42

5. Koszty reklamy 0,00

6. Pozostałe koszty operacyjne 8 822,48

7. Koszty finansowe (odsetki) 0,00

8. Plus zapłacone zobowiązania z 2014 r. 126 842,03

9. Minus zobowiązania do spłaty w 2016 r. 44 151,75

Stan środków na 31.12.2015r. 3 584,91

 

Raport za rok 2014

 

Raport za rok 2013

 

BILANS WPŁYWÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU

FUNDACJI „CZYŃ DOBRO IM. JANA PAWŁA II „Stan środków na dzień 01.01.2013r. 2 546,07 PLN

WPŁYWY W ROKU 2013

Ogółem wpływy w roku 2013 241 716,17 PLN

w tym:

I . Przychody z umów sponsorskich 147 200,00 PLN

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 72 726,75 PLN

W tym:

 1. Darowizny od osób fizycznych i prawnych 6 773,57 PLN

 2. Wpłaty z 1 % podatku dla organizacji pożytku

publicznego 65 953,18 PLN

III Przychody z działalności statutowej odpłatnej 2 487,78 PLN

IV Pozostałe przychody operacyjne 0,91 PLN

V . Przychody finansowe 0,21 PLNIII. Plus należności otrzymane 30 382,02 PLN

IV. Minus należności nie zapłacone 11 081,50 PLN

 

WYDATKI W ROKU 2013

 

Ogółem wydatki w 2013 roku 244 238,48 PLN

 1. Wydatki na budowę Domu Pogodnej Starości 103 746,19 PLN

 2. Zużycie materiałów 7 062,82 PLN

 3. Usługi obce (ulotki, banery, inne) 5 162,21 PLN

 4. Wynagrodzenia 1 168,00 PLN

 5. Koszty reklamy 3 102,00 PLN

 6. Pozostałe koszty operacyjne 4 364,67 PLN

 7. Koszty finansowe (odsetki ) 4,74 PLN

 8. Plus zapłacone zobowiązania z 2012 roku 163 322,94 PLN

 9. Minus zobowiązania do spłaty w 2014 roku 43 695,09 PLN

Stan środków na 31.12.2013 r. 23,76 PLN

 

Raport za rok 2012

Bilans wpływów i wydatków w 2012 roku

Stan środków na dzień 01,01,2012 101,09 PLN

W tym 29,58 USD 101,09 PLN

WPŁYWY W ROKU 2012

Ogółem wpływy w roku 2011 300 512,04 PLN

W tym:

I. Przychody z umów sponsorskich 194 700,00 PLN

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 123 736,10 PLN

W tym”

1. Darowizny od osób fizycznych i prawnych 51 430,82 PLN

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku

publicznego 72 035,28 PLN

3. Składki członkowskie 270,00 PLN

III. Przychody Finansowe 41,94 PLN

III. Plus należności otrzymane 12 420,02 PLN

IV. Minusy należności nie zapłacone 30 386,02 PLN

WYDATKI W ROKU 2012

Ogółem wydatki w 2012 roku 298 067,06 PLN

1. Wydatki na budowę Domu Pogodnej Starości 406 216,64 PLN

2. Zużycie materiałów 3 645,71 PLN

3. Usługi obce (ulotki, banery, inne) 4 292,49 PLN

4. Podatki i opłaty 141,00 PLN

5. Pozostałe koszty operacyjne 1 503,63 PLN

6. Koszty finansowe (odsetki) 9,84 PLN

7. Zakup wyposażenia (banery) 1 190,00 PLN

8. Plus zapłacone zobowiązania z 2011 roku 44 726,60 PLN

9. Minus zobowiązania do spłaty w 2013 roku 163 658,85 PLN

Stan środków na 31.12.2012r. 2 546,07 PLN

W tym: 29,58 USD 91.38 PLN

 

Raport za rok 2011

 

BILANS WPŁYWÓW I WYDATKÓW W 2011 ROKU

FUNDACJI „CZYŃ DOBRO IM. JANA PAWŁA II „

Stan środków na dzień 01.01.2011r. 844,43 PLN

29,58 USD 88,68 PLN

WPŁYWY W ROKU 2011

Ogółem wpływy w roku 2011 304 537,08 PLN

w tym:

I . Przychody z umów sponsorskich 212 620,02 PLN

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 91 869,95 PLN

W tym:

 1. Darowizny od osób fizycznych i prawnych 12 688,90 PLN

 2. Wpłaty z 1 % podatku dla organizacji pożytku

publicznego 78 431,05 PLN

 1. Składki członkowskie 750,00 PLN

III . Przychody finansowe 15,13 PLN

III. Plus należności otrzymane 12 454,00 PLN

IV. Minus należności nie zapłacone 12 422,02 PLN

WYDATKI W ROKU 2011

Ogółem wydatki w 2011 roku 305 369,10 PLN

 1. Wydatki na budowę Domu Pogodnej Starości 235 654,02 PLN

 2. Zużycie materiałów 640,32 PLN

 3. Usługi obce (ulotki, banery, inne) 8 587,55 PLN

 4. Pozostałe koszty operacyjne 1 640,40 PLN

 5. Koszty finansowe (odsetki ) 0,05 PLN

 6. Plus zapłacone zobowiązania z 2010 roku 103 579,36 PLN

 7. Minus zobowiązania do spłaty w 2012 roku 44 732,60 PLN

Stan środków na 31.12.2011 r.

29,58 USD 101,09 PLN

Raport za rok 2010

BILANS WPŁYWÓW I WYDATKÓW W 2010 ROKU

Stan środków na dzień 1.01.2010 r. 6 597,54 PLN

29,58 USD

WPŁYWY W ROKU 2010

Ogółem wpływów w roku 2010 409 922,24 PLN

w tym :

I. Przychody z umów sponsorskich 247 809,84 PLN

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 162 112,40 PLN

w tym :

1. Darowizny od osób fizycznych i prawnych ( pieniężne, rzeczowe ) 73 828,70 PLN

2. Wpłaty z 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego 88 283,70 PLN

WYDATKI W ROKU 2010

1. Wydatki na budowę Domu Pogodnej Starości 271 297,81 PLN

2. Usługi Obce 12 516,60 PLN

3. Koszty reklamy 21 418,30 PLN

4. Pozostałe koszty 13 152,19 PLN

5. Koszty finansowe 5 451,97 PLN

6.Spłata kredytu 100 000,00 PLN

7. Odsetki od kredytu 5 451,97 PLN

Stan środków na 31.12.2010 r. 844,43 PLN

29,58 USD

Raport za rok 2009

 

BILANS WPŁYWÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU

Stan środków na dzień 01.01.2009r. – 5 908PLN

29.58 USD

WPŁYWY W ROKU 2009

Ogółem wpływów w roku 2009 – 383 571,64PLN

I. Przychody z umów sponsorskich – 265 376,00 PLN

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 117 360,89 PLN

w tym:

1. Darowizny od osób fizycznych i prawnych pieniężne – 7 139,12 PLN

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego – 110 221,77 PLN

WYDATKI W ROKU 2009

1.Wydatki na budowę Domu Pogodnej Starości – 246 530.06 PLN

2.Usługi obce – 4 268,89 PLN

3.Ogłoszenia, Życzenia Świąteczne, Reklamy, Foldery, Zdjęcia – 9 403,15 PLN

4.Podatki i opłaty – 437,46 PLN

5.Amortyzacja( komputer) –1464 PLN

6.Pozostałe koszty(opłaty, wpisy KRS, pas drogowy) – 959,64 PLN

7. Koszty finansowe– 27,23 PLN

6.Spłata kredytu – 100 000,00 PLN

7.Odsetki kredytowe – 5 873,36 PLN

Stan środków na dzień 31.12.2009r. – 6 597,54 PLN

29.58 USD

Raport za rok 2008

 

BILANS WPŁYWÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU

Stan środków na dzień 01.01.2008r. – 17903,00

WPŁYWY W ROKU 2008

Ogółem wpływów w roku 2008 – 488196,59

Przychody z umów sponsorskich – 261987,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 117867,06

Darowizny od osób fizycznych i prawnych – 34694,93

Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego – 83172,13

WYDATKI W ROKU 2008

Wydatki na budowę Domu Pogodnej Starości – 371534,6

Usługi biura rachunkowego – 1200,00

Ogłoszenia, Życzenia Świąteczne, Reklamy, Foldery, Zdjęcia – 9458,65

Wynagrodzenie dla pracownika – 1518,69

Prowizje bankowe (koszty utrzymania rachunku) – 193,12

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 63,5

Zwrot wadium – 9780,00

Spłata kredytu – 100000,00

Odsetki kredytowe – 6443,03

Stan środków na dzień 31.12.2008r. – 5908,00 PLN

29,58 USD