Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej – Spała 2021

9 stycznia 2021 roku w COS Spała miał się odbyć 31 Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej.

Ze względów obostrzeń epidemiologicznych został spotkanie odwołane.

Zachęcamy do wysłuchania życzeń Pana Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego, ks. Bpa Mariana Florczyka, delegata KEP ds. duszpasterstwa sportowców, sportowców, kolędy w wykonaniu Ignasia Nowickiego, obrzęd poświęcenia i łamania się opłatkiem.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ukv5Ro-Fm7s&t=92s