Poświęcenie kaplicy

W dniu dzisiejszym w Domu Pogodnej Starości w Łowiczu otwarta została kaplica. W nabożeństwie połączonym z konsekracją Najświętszego Sakramentu udział wzięło ponad 30 osób, w tym 20 Pensjonariuszy oraz ich rodziny. Nabożeństwu przewodniczył Ks.Wiesław Wronka, zarazem Wiceprezes Fundacji.