Raport z budowy (kwiecień 2019)

W pokojach mieszkalnych udało się ułożyć panele, w łazienkach zakończono biały montaż, ukończono ponadto montaż osprzętu elektrycznego. Położono glazurę w ciągach komunikacyjnych. Niebawem trwać będzie montaż sufitu modułowego nad korytarzem oraz montaż drzwi do pokojów pensjonariuszy.