XIV Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 11, 12, 13 lat.

Już po raz czwarty Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem Sport Dzieci i Młodzieży oraz Miastem Łowicz i Powiatem Łowickim organizowała międzynarodowe sportowe zmagania na terenie naszego miasta. Fundacja dziękuje wolontariuszom z II L.O w Łowiczu oraz wszystkim pozostałym za pomoc w organizacji imprezy.

(Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego)